ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Προτεραιότητα η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Νερό για το Aύριο»

Αθήνα, 04 Οκτωβρίου 2022Με στόχο την ανάδειξη λύσεων για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη βιώσιμη χρήση του νερού,  η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υλοποίησε την πρωτοβουλία «Νερό για το Αύριο» στη Θεσσαλία, το πλέον ελλειμματικό υδατικό διαμέρισμα στον ελλαδικό χώρο σήμερα.

Στο πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, συμμετείχαν περισσότεροι από 20 ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, φορείς για το περιβάλλον και παραγωγοί. Το πρόγραμμα διεξήχθη με διαφάνεια, καλλιέργησε σε μεγάλο βαθμό την κουλτούρα της συνεργασίας μεταξύ πολλών εμπλεκόμενων φορέων και ανέδειξε τον βέλτιστο τρόπο διεξαγωγής πρωτοβουλιών, που αφορούν σε ζητήματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Ύστερα από συστηματικές συζητήσεις, 14 ενημερωτικές συναντήσεις και εκπόνηση τμηματικών εκθέσεων, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα αφενός για τη διαχείριση, αφετέρου για τη διατήρηση των υδάτινων και αρδευτικών πόρων στη Θεσσαλία, τα οποία και στάλθηκαν στους αρμόδιους φορείς. 

Η υδατική ασφάλεια της Θεσσαλίας επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, καθώς είναι ορατή η δυσκολία συγκέντρωσης αποθεμάτων νερού πέρα των αναγκαίων ποσοτήτων για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών. Το πρόβλημα, που έχει πολυπαραγοντικά αίτια, επιτείνεται και από την κλιματική αλλαγή που επηρεάζει τον κύκλο του νερού. Η λειψυδρία θα έχει σαφείς επιπτώσεις τόσο στην καθημερινότητα των κατοίκων, όσο και στην αγροτική παραγωγή και ως εκ τούτου, η θωράκιση του υδατικού οικοσυστήματος θεωρείται μείζονος σημασίας. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των οικοσυστημάτων της Θεσσαλίας, καθώς στην περιοχή υλοποιείται μεγάλο μέρος του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, μέσω του οποίου συνεργάζεται με περίπου 800 Θεσσαλούς παραγωγούς που καλλιεργούν 35.000 στρέμματα γης με βυνοποιήσιμο κριθάρι, για να αξιοποιηθεί στην εγχώρια παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας. Η συνεισφορά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με πρόσημα την αλληλεγγύη, το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την κοινωνική συνοχή αποδεικνύεται από μια σειρά πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων είναι η συμβολή στην προστασία των υδατικών αποθεμάτων της Θεσσαλίας, αλλά και το ολοκληρωμένο πλάνο υποστήριξης της Βόρειας Εύβοιας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.

Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος «Νερό για το Αύριο» είναι η καθηγήτρια και  Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου ReSEES του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και (Καθ.) του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE), κυρία Φοίβη Κουντούρη, η οποία δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο» της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στοχεύει στην προληπτική και βιώσιμη διαχείριση των σπάνιων υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Λεκανοπεδίου Θεσσαλίας (Στερεά Ελλάδα). Επικεντρώνεται στην ολιστική αξιολόγηση των προβλημάτων της περιοχής και στα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες διαχειριστικές πρωτοβουλίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια  αντιπροσωπευτική ομάδα από stakeholders συνεργάστηκε για να αναπτύξει από κοινού έναν κατάλογο συστάσεων πολιτικής, που τοποθετούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της περιβαλλοντικήςοικονομικής βιωσιμότητας. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αποτελεσματικά και να επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης, τα προτεινόμενα μέτρα επικεντρώθηκαν σε ενισχυμένη και διαφανή πληροφόρηση, δεδομένα, λογοδοσία, συνεργασίαεπικοινωνία μεταξύ αρχών και ενδιαφερομένων, ανάπτυξη ικανοτήτων, νέες τεχνολογίες και εκσυγχρονισμό των τρεχουσών πρακτικών, διαχείριση ζήτησης και προσφοράς, ευέλικτα χαρτοφυλάκια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προσεγγίσεις κυκλικής  οικονομίας».

Ο κ. Γιάννης Γεωργακέλλος, Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σημείωσε: «Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύουμε συστηματικά στο περιβάλλον, τον άνθρωπο, τις τοπικές κοινωνίες και τις αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες για να παράγουμε ένα καλύτερο αύριο. Το πρόγραμμα Νερό για το Αύριο, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την ανάδειξη της επιτακτικής ανάγκης για ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων στη χώρα μας, όχι μόνο προώθησε τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τoν συνσχεδιασμό λύσεων για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά καλλιέργησε και την κουλτούρα της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Και αυτός ήταν ο αρχικός μας στόχος, καθώς για τη μετάβαση σε ένα νέο αειφόρο μοντέλο διαχείρισης του νερού, η ενεργή συμμετοχή όλων είναι η πιο σημαντική προϋπόθεση. Εμείς, στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε προγράμματα που βασίζονται στις συνέργειες και υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα και την υγιή ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών».

Το «Νερό για το Αύριο» είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με στόχο ένα καλύτερο αύριο για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των αποθεμάτων νερού, αναγνωρίζει την αξία του αγαθού, το οποίο αποτελεί και βασική πρώτη ύλη παραγωγής της μπίρας και υποστηρίζει τη μετάβαση σε  ένα νέο αειφόρο μοντέλο διαχείρισής του. Η ορθή χρήση του νερού αποτελεί προτεραιότητα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία έχει μειώσει την κατανάλωσή του κατά 20% την τελευταία δεκαετία και έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή προγράμματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε όλα της τα εργοστάσια στην Ελλάδα. Μένοντας πιστή στη δέσμευσή της να συνεισφέρει σε ένα βιώσιμο μέλλον, συμμετέχει σε πανευρωπαϊκά προγράμματα για την επαναχρησιμοποίηση νερού από τις παραγωγικές της εγκαταστάσειςόπως για παράδειγμα το πρόγραμμα AccelWater.

  

Σχετικά με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία:

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα, με ενεργή παρουσία στη χώρα για περισσότερα από 55 χρόνια. Ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών και σήμερα αποτελεί μέλος του Ομίλου HEINEKEN N.V. Παράγει στην Ελλάδα τις μπίρες Αμστελ, ‘Αμστελ Dark, Άμστελ Radler, Άμστελ Free, Άμστελ Free Lemon, ‘Αμστελ KARGO IPA, Heineken, ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ Strong, AΛΦΑ Weiss, ΑΛΦΑ Χωρίς, Fischer, ΜΑΜΟΣ (με παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος από την οικογένεια Μάμου), ΝΥΜΦΗ και Buckler από 100% ελληνικό κριθάρι, όπως και τις δύο μάρκες μηλίτη ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗ και Strongbow στο εργοστάσιό της στην Πάτρα, με ελληνικές πρώτες ύλες. Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιό της ανήκει και το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ, ενώ εισάγει γνωστές μάρκες μπίρας μεταξύ των οποίων οι: Sol, Mc Farland, Erdinger, Murphy’s, Duvel, Lagunitas. Από την 1η Απριλίου 2021, ανέλαβε και ως επίσημος διανομέας των προϊόντων της Bacardi για την Ελλάδα. Διαθέτει 3 μονάδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και 2 ιδιόκτητα βυνοποιεία σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και μια μονάδα εμφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΙΟΛΗ στη Λαμία. 

Από το 2008 πραγματοποιεί το πρώτο και μεγαλύτερο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού μέσω του οποίου προμηθεύεται ελληνικό κριθάρι για την κάλυψη του 100% των αναγκών για την παραγωγή των προϊόντων της. Οι ελληνικές πρώτες ύλες σε συνδυασμό, με τα σύγχρονα ζυθοποιεία και τα 2 ιδιόκτητα βυνοποιεία, δημιουργούν μια πλήρως καθετοποιημένη ελληνική διαδρομή για τα προϊόντα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

Με τη βοήθεια ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής και πώλησης παράγει και διανέμει τα προϊόντα της σε 19 χώρες και στις 5 ηπείρους.

Παράλληλα με την επιχειρηματική της ανάπτυξη, η εταιρεία έχει επενδύσει στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής, τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, την ενημέρωση των καταναλωτών για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ και την κοινωνική προσφορά, πάντα με την έμπρακτη συμβολή των εργαζομένων της, με διαφάνεια και λογοδοσία. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει από την TÜV AUSTRIA HELLAS ISO 9001:2015 για την ποιότητα των προϊόντων, FSSC 22000: Version 5.1 για την ασφάλεια των προϊόντων, ISO 14001:2015 για την προστασία του περιβάλλοντος και ISO 45000 για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού.

Επίσης, η εταιρεία διακρίθηκε το 2022 με το Gold Award του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) ενώ έχει κατακτήσει και πολυάριθμες βραβεύσεις για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που έχει επιδείξει, τη σταθερή επίδοσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μέριμνα για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει βραβευτεί επανειλημμένα για το εργασιακό της περιβάλλον, ενώ το 2020 υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, πιστή στη φιλοσοφία της για ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης στον εργασιακό τομέα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

 

Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 

Δημήτριος Κυριαζής, Corporate Communications & Public Affairs Manager,

E-mail: dimitrios.kyriazis@heineken.com, 210 5384911

Για την MSCOMM:

Βασιλική Μουλαβασίλη, Account Manager

E-mail: moulavasili@mscommgroup.com, 6942822802 / 2107236217

Έγγραφα

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo Center

EΙΣΤΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΤΕ ΑΛΚΟΟΛ (AΝΩ ΤΩΝ 18);

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΑΣ:

ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 18
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο