ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, αυτοδεσμευση,
δεοντολογια

Η εταιρεία μας τηρεί όλους τους κανόνες για διαφάνεια και ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα σε διοίκηση, εργαζομένους, μετόχους, καθώς και τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους (καταναλωτές, προμηθευτές, Αρχές, τοπικές κοινωνίες κ.λπ.).
Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία είμαστε συνεπείς σε αυτήν την αρχή. Γι’ αυτό και αναπτύσσουμε συνεχώς δομές και μηχανισμούς που μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε, να μοιραζόμαστε, να συμμετέχουμε.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΣ
diafaneia1

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Αποστολή του, είναι να υποστηρίζει το έργο της διοίκησης, μέσω ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου. Το συγκεκριμένο τμήμα είναι υπεύθυνο να διενεργεί ελέγχους για όλες τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εταιρία μας.

Επιπλέον, η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του έργου της για τη συμμόρφωση της εταιρίας με τη νομοθεσία (βλ. ιδίως πρόγραμμα συμμόρφωσης της εταιρίας με το δίκαιο ανταγωνισμού, πρόγραμμα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας) καθώς και με τους εταιρικούς κανόνες και αρχές (Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και επιμέρους πολιτικές του Ομίλου και της εταιρίας), συνεργαζόμενη με τον Εσωτερικό Έλεγχο ή/και υποστηριζόμενη από αυτόν ή/και υποστηρίζοντας αυτόν, το Γραφείο προστασίας προσωπικών δεδομένων, την Υπεύθυνη ομάδα για τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και εκπροσώπους και ομάδες εργασίας από τις διάφορες διευθύνσεις της εταιρίας, εξασφαλίζει τη λειτουργία της εταιρίας με διαφάνεια μέσα από τις διάφορες διαδικασίες της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μαζί με τους τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους, έχουμε καθιερώσει και τις διαδικασίες αυτοελέγχου των αποφάσεων της διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της ομάδας, κάθε χρόνο ελέγχουν αν τηρούνται οι εταιρικοί κανόνες και διαδικασίες (Hei Rules) απαντώντας στα ερωτηματολόγια αυτοελέγχου (Self-assessment).

ΚΩΔΙΚΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ουσιαστικό ζήτημα για εμάς αποτελεί η διασφάλιση της επιτυχημένης συνέχισης της λειτουργίας της εταιρίας μας, σε συμμόρφωση με την νομοθεσία καθώς και τις αρχές, τις αξίες μας και τον Κώδικα Επαγγελματικής μας Δεοντολογίας.
Στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και στις επιμέρους Πολιτικές του αποτυπώνονται όλοι οι κανόνες που διέπουν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Τα εν λόγω κείμενα ρυθμίζουν τις συμπεριφορές που αναμένονται από όλους εμάς ως πρεσβευτές των εταιρικών μας κανόνων και αρχών. Μεταξύ άλλων, προβλέπουν ζητήματα διαφάνειας και πρόληψης φαινομένων διαφθοράς. Αποτελούν ένα σύστημα κανόνων το οποίο κατευθύνει τις εσωτερικές μας διαδικασίες, αλλά και τις σχέσεις μας με τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους καταναλωτές μας και τους δημόσιου και κρατικούς φορείς και αρχές.
Διοίκηση, διευθυντικά στελέχη, μέτοχοι και εργαζόμενοι δεσμεύονται όλοι στην εφαρμογή των κανόνων αυτών. Παράλληλα, φροντίζουμε να επεκτείνουμε την ισχύ του Κώδικα και στους συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές μας.

ΣΥΝΕΠΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΝΟΣ ΥΓΙΟΥΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέλουμε να είμαστε κομμάτι μιας αγοράς που αναπτύσσεται με κινητήριο δύναμη τον υγιή ανταγωνισμό. Η πιστή τήρηση των νόμων και των κανόνων της αγοράς είναι για εμάς εξαιρετικά σημαντική. Λειτουργούμε σε συμμόρφωση με την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία σε θέματα ανταγωνισμού, ενώ υιοθετούμε αυστηρότερες εταιρικές πολιτικές, όπου κρίνουμε αναγκαίο:

• Εφαρμόζουμε αρχές και κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης

• Ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε σε τακτική βάση τους εργαζομένους μας, ώστε να αποφεύγουν τυχόν πρακτικές και συμπεριφορές που βλάπτουν τον υγιή ανταγωνισμό και έχουμε κοινοποιήσει πλούσιο ενημερωτικό υλικό επί ζητημάτων δικαίου του ανταγωνισμού. 

• Δημιουργήσαμε ειδικό έντυπο για την νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και τη σημασία της συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει

• Διενεργούμε τακτικούς ελέγχους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία του ανταγωνισμού και τις εσωτερικές πολιτικές και κατευθύνσεις μας, ανατροφοδοτόντας και με αυτόν τον τρόπο το δυναμικό πρόγραμμα συμμόρφωσης που εφαρμόζουμε.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχουμε ως βασική μας προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων:

• Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με σύννομο και θεμιτό τρόπο και τα συλλέγουμε μόνο για περιορισμένους και νόμιμους σκοπούς.

• Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα και δεν τα διατηρούμε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας.

• Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε και δεσμεύουμε τους συνεργάτες μας για την τήρηση και προστασία του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων, τα οποία επεξεργάζονται για λογαριασμό μας

• Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη, διαφανή και πάντοτε σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία ενημέρωση στα υποκείμενα των δεδομένων και διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων τους

Η εμπιστοσύνη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Γι’ αυτό και το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας είναι πάντοτε εδώ για να σας λύσουν κάθε σας απορία. Σας διαβεβαιώσουμε ότι εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας καθώς και για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας, εδώ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναγνωρίζουμε ως αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής μας υπευθυνότητας την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ. Πιστοί στις δεσμεύσεις και στις αρχές μας, εφαρμόζουμε μια υπεύθυνη πολιτική για την πώληση και τη διαφήμιση των προϊόντων μας. Οι κανόνες που έχουμε θεσπίσει και τηρούμε είναι σαφείς και απαράβατοι:

• Κάθε εμπορική δράση και επικοινωνία απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους και αποφεύγονται ενέργειες που μπορεί να εμπλέκουν ανηλίκους

• Απαγορεύονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της εταιρίας σε ανήλικους (μαθητές, σχολεία, κ.λπ.)

• Δημιουργούμε και προβάλλουμε ειδικές διαφημιστικές ταινίες για την υπεύθυνη κατανάλωση, με την υπογραφή της Heineken

• Η εταιρία δεν χορηγεί εκδηλώσεις που απευθύνονται σε άτομα κάτω του νομίμου ορίου ηλικίας κατανάλωσης αλκοόλ

• Το μήνυμα «απολαύστε υπεύθυνα» αναγράφεται σε όλες τις συσκευασίες και αναφέρεται σε κάθε διαφημιστικό μήνυμα της εταιρίας.

• Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας σε άτομα κάτω των 18 ετών

Η υπεύθυνη επικοινωνία είναι για μας θέμα αρχής

• Αυτοδεσμευόμαστε και θέτουμε οι ίδιοι υψηλά πρότυπα και αυστηρούς κανόνες για την υλοποίηση της εμπορικής επικοινωνίας μας

• Προωθούμε θετικά πρότυπα υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ

• Υψηλός επαγγελματισμός και υπεύθυνη συμπεριφορά είναι οι φράσεις – κλειδιά που χαρακτηρίζουν κάθε συνεργάτη μας

• Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης

ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Ο σεβασμός και η τήρηση του Κώδικα προμηθευτών αποτελεί για εμάς έμπρακτη απόδειξη και δικλείδα ασφαλείας ότι οι προμηθευτές μας δεσμεύονται απέναντι στους ίδιους με εμάς κανόνες και αξίες. Αυτό συνιστά ζήτημα ζωτικής σημασίας για την προστασία της φήμης της εταιρίας μας. Ο Κώδικας αφορά όλους τους προμηθευτές μας και οι αρχές που περιλαμβάνονται σε αυτόν διασφαλίζουν τις δεσμεύσεις μας απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αγορά.

Logo Center

EΙΣΤΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΤΕ ΑΛΚΟΟΛ (AΝΩ ΤΩΝ 18);

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΑΣ:

ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 18
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο